خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

کیوان اعلایی

نوازنده سنتور و پیانو

مدرس تئوری موسیقی و هارمونی

آهنگساز صدا و سیما

+