خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

غلامعلی آقا پور

نوازنده و مدرس پیانو

+