خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

امید امینی

نوازنده تار

 اساتید : فرید ایرانی, محمدرضالطفی,  مجید درخشانی

 سابقه اجرایی:  گروهی و تکنوازی

 

 

                             ادامه مطلب در آينده نزديک در وبلاگ قرار خواهد گرفت

+