خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

بهزاد آزاد

بهزاد آزاد: نوازنده نی

 اساتید: مسعود یکتا,کیانی نژاد و فروهری

برگزیده جهاد دانشگاهی

 

                             ادامه مطلب در آينده نزديک در وبلاگ قرار خواهد گرفت

+