خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

رضا عظیمی خراسانی

- استاد: كيوان ساكت و ...

- 52 سال فعاليت هنري دارند.

- به عنوان نوازنده سنتور در راديو و تلويزيون به مدت 22 سال مشغول است.

- مدير انجمن موسيقي خراسان است.

- دريافت لوح تقديرهاي فراوان از مراكز مختلف فرهنگي هنري

+