خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

داریوش اسحاقی

اساتید : مجید کلاهدوز، ناصر افتتاح، بهمن رجبی، جمشید محبی

شاگردان ارشد : آرش شرقی، آرش حیدریان، هادی امینی

کتاب های منتشر شده : آموزش مقدماتی تمبک، تمبک و تصنیف، کتب آموزشی دف و ...

کنسرت های زیادی با اساتید مشهد و تهران اجرا نموده اند.

چند آلبوم هم از ایشان منتشر شده است.

+