خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

ایمان خمر

فارغ التحصیل دانشگاه هنر تهران در رشته کارشناسی ارشد موسیقی

نوازنده سنتور و اهنگساز

 

+