خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

عطا کیانی

عطا کیانی

 

    امیر (عطا) کیانی در سال ۱۳۶۷ هجری شمسی در شهر مشهد به دنیا آمد.

      آشنایی وی با موسیقی اصیل ایرانی از اوان کودکی در خانواده ی او آغاز شد.

      در دوران کودکی علاقه ی بسیار زیادی به ساز تنبک از خود نشان می داد؛ تا این که سرانجام در سال ۱۳۸۰ به محضر استار اسدالله برقی رفت.اما از همان جلسات نخستین تحت تأثیر صدای سحر انگیز نی قرار گرفت و بلافاصله یادگیری ساز عشق و عرفان را شروع کرد.

      او هم اکنون با گروه های مهرگان، مهر و بامداد همکاری دارد و از جمله فعالیت هایش می توان به اجرای سال ۱۳۸۴ او به همراه گروه مهرگان در مشهد اشاره نمود.

+