خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

مجید کلاهدوز

35 سال سابقه هنري در راديو، تلويزيون از سال 1355 و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي دارد و به عنوان مدرس مشغول فعاليت است.
 
 

- اساتيد: محمد اسماعيلي، مرحوم فرهنگ‌فر، محمد اخوان و ...

- 35 سال سابقه هنري در راديو، تلويزيون از سال 1355 و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي دارد و به عنوان مدرس مشغول فعاليت است.

- دريافت لوح تقدير از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان 1366

- اجراي كنسرت‌هاي متعدد

+