خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

رامین میلانی

رامین میلانی

کارشناس عمران دانشگاه آزاد مشهد
نوازنده سنتور و آهنگساز
متولد 1363


فراگیری سنتور نزد آقای صادق نعیمی - 1377 تا 1382

 

فراگیری سنتور نزد آقای عباس خمر - 1383 تا 1384

فراگیری تمبک نزد مرحوم نوید نعیمی - 1380

فراگیری آواز نزد آقای مهدی سالاری نصب - 1392

فراگیری پیانو نزد آقای سلمان هاشمی - 1393


تشکیل و سرپرستی، آهنگسازی گروه موسیقی " دلشدگان " - از سال 1382 تا کنون
عضویت در گروه "دانشگاه آزاد مشهد" به عنواننوازنده تمبک و سرپرستی - 1382
عضویت در گروه " خیل مستان " به سرپرستی محمد صحرایی به عنوان نوازنده تمبک - 1383
عضویت در گروه " صبا " به سرپرستی آقای خمر به عنوان نوازنده سنتور - 1386
عضویت در گروه " بامداد " به سرپرستی سالار مرتضوی به عنوان نوازنده سنتور و آهنگساز - 1388
عضویت در گروه " برزين " به سرپرستی اميرحسين اسکندری به عنوان نوازنده سنتور و آهنگساز- 1389 تا کنون

آهنگسازی و ضبط آلبومی با نام " ماه نهفته " با صدای روزبه عراقی مقدم
آهنگسازی و همکاری در ضبط آلبوم " تا بامداد " با صدای حمید سبحانی و اجرای گروه بامداد

کسب مقام دوم گروه نوازی در بیست و هفتمین جشنواره موسیقی فجر به همراه گروه برزین-1390

کسب مقام دوم گروه نوازی در سی امین جشنواره موسیقی فجر به همراه گروه دلشدگان -1393

کسب مقام اول گروه نوازی در نخستین جشنواره موسیقی استاد شهناز به همراه گروه دلشدگان -1393

نفر برتر نخستین جشنواره دانشجویی سکوت در بخش تکنوازی سنتور، مشهد - 1384

همکاری با صدا و سیمای مرکز خراسان - 1383

آهنگسازی برای چند فیلم کوتاه و نمایشنامه خوانی تئاتر

مقام دوم گروه نوازی در بیست و هفتمین جشنواره موسیقی فجر به همراه گروه برزین - 1390
مدرس ساز سنتور

 

 

 

 

+