خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

حسین میرعلفیان

50 سال سابقه فعاليت هنري در نوازندگي ني و فلوت سپس به ساخت آن‌ها پرداخته و هم‌اكنون به عنوان سازنده و مدرس فعاليت دارند.
 
 

- اساتيد: كسائي- داوود- سلوكي- دلشادي- اميرنظام- رجبي‌پور- جلاليان

- 50 سال سابقه فعاليت هنري در نوازندگي ني و فلوت سپس به ساخت آن‌ها پرداخته و هم‌اكنون به عنوان سازنده و مدرس فعاليت دارند.

- اجراي موسيقي سنتي در عشق‌آباد تركمنستان، دريافت لوح تقدير/ 1379

- اجراي موسيقي سنتي در آلماتي قزاقستان، دريافت لوح تقدير/1381

- دريافت لوح تقدير از ارگان‌هاي مختلف به مناسبت‌هاي متعدد: اداره ارشاد- دانشگاه‌ها و . . .

- «درياي تشنه» به مناسبت ماه محرم، در صدا و سيماي شبكه خراسان ، به عنوان نوازنده ني

- اجراي موسيقي سنتي در تركمنستان

- اجراي موسيقي سنتي در قزاقستان

+