خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

سالار مرتضوی

 

 

 

سالار مرتضوی

- متولد نهم اسفند ماه 1359 در مشهد

- فراگیری ساز دف نزد آرش صدوقی واحمد مستنبط  81- 1379

- گذراندن دوره ریتم شناسی نزد استاد داریوش اسحاقی  1387

- تشکیل گروه موسیقی ایرانی بامداد مشهد   1380

- کنسرت دردانشگاه فردوسی مشهد   1381            

- کنسرت گروه بامداد درتالار غدير مشهد با همکاری انجمن موسیقی درمانی خراسان   1385

- کنسرت گروه بامداد درتالار هلال احمر مشهد با  همکاری انجمن موسیقی درمانی خراسان   1386

- همکاری با گروه موسیقی پوردستان وشرکت درکنسرتهای مشهد ونیشابور86- 1385

- همکاری با گروه موسیقی هزاردستان وشرکت درکنسرت مشهد  1387 

- کنسرت گروه بامداد مشهد در دانشگاه آزاد اسلامی گناباد  1387

- کنسرت گروه بامداد مشهد (تا بامداد) درفرهنگسرای مصلی نژاد مشهد 1388

- کنسرت گروه بامداد مشهد (تا بامداد) درتالار فخرالدبن اسعد گرگانی شهر گرگان 1388

- کنسرت گروه بامداد مشهد (صلای مستان) درمجتمع سینمایی سیمرغ مشهد 1389

- كنسرت گروه بامداد مشهد(صلاي مستان) در تالار فخرالدين اسعد گرگاني شهر گرگان 1390

- ظبط وانتشارآلبوم موسیقی تابامداد با مجوز حوزه هنری   1388

- تدریس دف در انجمن ناشنوایان خراسان

- تدریس دف درآموزشگاههای موسیقی خوارزمي،عارف، فارابی ویگانه مشهد

- همکاری با بخش موسیقی حوزه هنری خراسان

- همکاری با انجمن موسیقی خراسان

 

 

+