خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

احمد مستنبط

 

احمد مستنبط متولد ۱۳۵۹ تهران
فراگیری تنبک نزد داریوش اسحاقی ، جمشید محبی ، ناصر فرهنگفر و بهمن رجبی
فراگیری تئوری موسیقی نزد آرش آزاده
آغاز فعالیت های گروهی موسیقی با گروه ضرباهنگ مشهد و اجرای کنسرت های متعدد در شهر های استان خراسان
همکاری با گروه بهار و خانم هنگامه اخوان در استرالیا ۱۳۸۲
همکاری با بهمن رجبی و گروه چکاد و اجرا در شهر های مختلف ایران ۱۳۸۳-۱۳۸۴
همکاری با گروه وزیری و کیوان ساکت و اجرای کنسرت های متعدد با این گروه
اجرای کنسرت با مسعود شعاری
همکاری با گروه شیدا و محمدرضا لطفی و اجرای کنسرت در تهران و کانادا ۱۳۸۷
همکاری در ضبط آثار مختلف موسیقی ایرانی از جمله:
ارغوان همنوازی کمانچه با ساز های کوبه ای ایران با همکاری ابراهیم نقدیان
سی دی کنسرت گروه بهار و هنکامه اخوان ضبط شده در استرالیا – سیدنی
آن سوی آب و گل – کیوان ساکت
سوز و کداز – همنوازی نی و تنبک – حسن کیانی نژاد
اضطراب – قطعاتی برای تنبک و ساز های کوبه ای
وطنم ایران – محمد رضا لطفی و گروه شیدا
آشنایی با ساز تار

+