خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

مرحوم نوید نعیمی

نوازنده و مدرس تمبک

اساتید : بهمن رجبی ، پرویز مشکاتیان، داریوش اسحاقی

تاریخ وفات : 1387

+