خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

فرهاد رجبی راد

فارغ التحصیل رشته کارشناسی موسیقی از دانشگاه هنر

نوازنده تار و سه تار و آهنگساز

اساتید موسیقی : آقای مسعود ابراهیمی - استاد هوشنگ ظزیف

+