خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

غلامرضا رضایی

غلامرضا رضائی متولد 1349 است و آواز را از نه سالگی نزد رضا شاکری و بعد از آن نصرالله ناصح پور و کریم صالح عظیمی فرا گرفت؛وی در ادامه از محضر استاد شجریان بهرهمن شده است.

+