خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

مهدی سالاری

متولد مشهد 1357

خواننده، نوازنده سنتور و سه تار

مدرس آوز

+