خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

آرش شمس

 

نوازنده تار

 برادر آزاده شمس

 

 ادامه مطلب در آينده نزديک در وبلاگ قرار خواهد گرفت

+