خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

طوفان تیموری

نوازنده و مدرس سنتور

متولد 1353 - مشهد

استاد موسیقی : استاد فرامرز پایور

+