خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

رامین یگانه

نوازنده و مدرس پیانو

مدرس آموزشگاه نوا و ماهور

اساتید : صحاف ، هنگامه عظیمی

+