خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

مجتبی زحمت کشان

مجتبی زحمتکشان: نوازنده سنتور

 اساتید: نطاق

 

                             ادامه مطلب در آينده نزديک در وبلاگ قرار خواهد گرفت

+