رضا انسان

رضا انسان


متولد 1360 نیشابور
شروع نوازندگی تار 1376 در نیشابور
دانش آموخته رشته مهندسی برق-قدرت از دانشگاه فردوسی84
بهره مند از محضر مدرسان گرامی مشهدی طی سالهای 79 و80 آقایان محمود اسکندری و مازیار شاهی
بهره مند از محضر اساتید هوشنگ ظریف، مجید درخشانی : درتهران
تدریس در آموزشگاههای مشهد در سالهای 83-85 :نکیسا،ارشاد(مجتمع امام رضا)،درویش خان
همکاری با صدا و سیمای خراسان وبهره مندی از محضر هنرمند گرامی حسن کیانی نژاد در ردیف آوازی و ضبط دراستودیو و گروه نوازی
شرکت در جشنواره های مشهد....
مقام اول جشنواره انجمن موسیقی مشهد در رشته نوازندگی تار سال 80
مقام اول جشنواره دانشجویی جهاددانشگاهی (سکوت) سال 84 در رشته های تکنوازی تار وآهنگ سازی
برپایی گروههای موسیقی در سطح مشهد و دانشگاه فردوسی  وانجام فعالیت موسیقی طی سالهای 80-84

 

/ 0 نظر / 31 بازدید