ابوالقاسم سلوکی

70 سال سابقه فعالیت هنری دارند. در زمینه‌های نوازندگی تار، سه‌تار و در زمینه ساخت آلات موسیقی سه‌تار، تار، عود، ویلیون فعالیت دارد. از سال 50 تا کنون با رادیو خراسان همکاری دارند.    

- اساتید: قنبری، ذارخیل، قربان مرادی، روح‌افزا،‌ مرتضی داود، شاه‌زاده همرمزی، شاهپور نیازی

- 70 سال سابقه فعالیت هنری دارند. در زمینه‌های نوازندگی تار، سه‌تار و در زمینه ساخت آلات موسیقی سه‌تار، تار، عود، ویلیون فعالیت دارد. از سال 50 تا کنون با رادیو خراسان همکاری دارند.

- دریافت لوح تقدیر از آیت الله خامنه‌ای

- فعالیت در رادیو خراسان

- فعالیت در رادیو خراسان

- فعالیت با انجمن ادبی و هنری پویا

- شرکت همه‌ساله در تالار وحدت تهران

- 70 تا 80 ساعت از تک‌نوازی وی در آرشیو انجمن هنری پویا موجود است.

/ 0 نظر / 34 بازدید