تماس با ما

برای کمک به اینجانب جهت تکمیل اسامی و مشخصات هنرمندان موسیقی مشهد و یا ذکر هر نکته قابل توجه، پیشنهاد و انتقاد می توانید با ایمیل زیر تماس حاصل نمایید


Ramin_milani1363@yahoo.com

 


/ 0 نظر / 28 بازدید