علیرضا باقری

 اساتید: استاد فرامرز شکرخواه، طلایی، کمالیان، شعاری

- 16 سال سابقه فعالیت هنری

- سازنده آلات موسیقی

- مدرس آموزشکده موسیقی مشهد

- دریافت لوح تقدیر از صداوسیمای خراسان 82

- دریافت لوح تقدیر در اجراهای متعدد در سطح استان خراسان

- اجرا در صدوسیمای خراسان 1382

- اجرای سه‌نوازی با استاد مسعود شعاری

- انتشار مقاله درباره استاد کمالیان در روزنامه خراسان 1383

- انتشار مقاله درباره سه‌تار، در روزنامه کیهان 1385

- تالیف کتاب هنرمندان ایران

- تالیف کتاب چوب‌شناسی در زمینه سازها

 

/ 0 نظر / 32 بازدید