مح خواجه پور

محمد خواجه پور،مدرس تنبک ودف ومؤلف مجموعۀ آموزش گام به گام تنبک نوازی به شیوه ای نوین(مراحل نهایی تدوین) وآموزش گام به گام دف نوازی به شیوه ای نوین(مراحل نهایی تدوین) ریتم نگاری ترانه ها وسروده های ماندگار ایرانی(درحال تدوین) تئوری ودرک ریتم درموسیقی به زبان ساده(درحال تدوین). ازمکتب بزرگانی همچون بهمن رجبی،مرتضی اعیان و تلمذ ازعزیزانی همچون محمدخواجوی،داریوش اسحاقی ومجید کلاهدوز نموده ام.همکاری واجراهای رسمی وغیر رسمی با اغلب هنرمندان پیشکسوتان مشهد ازجمله سعید جلالیان(آهنگساز ونوازندۀ سنتور) وگروههای تحت سرپرستی ایشان در کنسرتهای مختلف بویژه افتتاحیۀ سیمای خراسان بصورت زنده،حمیدرضا آیتی(آهنگساز ونوازندۀ سنتور) وگروههای تحت سرپرستی ایشان وهمکاری با بسیاری دیگر از هنرمندان داشته ام و درحال حاضر به کسوت معلمی موسیقی مشغول میباشم، با سپاس اززحماتی که برای معرفی اهالی هنر متقبل گردیده اید.

/ 1 نظر / 35 بازدید
tonbakteach

ضمن سلام،برای کامل نمودن اطلاعات خدمتتون عرض کنم که بنده محمد خواجه پور،مدرس تنبک ودف ومؤلف مجموعۀ آموزش گام به گام تنبک نوازی به شیوه ای نوین(مراحل نهایی تدوین) وآموزش گام به گام دف نوازی به شیوه ای نوین(مراحل نهایی تدوین) ریتم نگاری ترانه ها وسروده های ماندگار ایرانی(درحال تدوین) تئوری ودرک ریتم درموسیقی به زبان ساده(درحال تدوین). ازمکتب بزرگانی همچون بهمن رجبی،مرتضی اعیان و تلمذ ازعزیزانی همچون محمدخواجوی،داریوش اسحاقی ومجید کلاهدوز نموده ام.همکاری واجراهای رسمی وغیر رسمی با اغلب هنرمندان پیشکسوتان مشهد ازجمله سعید جلالیان(آهنگساز ونوازندۀ سنتور) وگروههای تحت سرپرستی ایشان در کنسرتهای مختلف بویژه افتتاحیۀ سیمای خراسان بصورت زنده،حمیدرضا آیتی(آهنگساز ونوازندۀ سنتور) وگروههای تحت سرپرستی ایشان وهمکاری با بسیاری دیگر از هنرمندان داشته ام و درحال حاضر به کسوت معلمی موسیقی مشغول میباشم، با سپاس اززحماتی که برای معرفی اهالی هنر متقبل گردیده اید.