مصطفی روئینی فر

مصطفی روئینی فرد

مهندسی متالورژی 
1366 سبزوار
فراگیری آواز  خدمت استاد سالاری از سال 1389تا اکنون 
همکاری با گروه موسیقی دانشگاه ازاد کرمان 1387
همکاری با گروه سرشک به سرپرستی یحیی علوی 1391
همکاری با گروه برزین به سرپرستی امیر حسین اسکندری1392
همکاری با گروه دلشدگان به سرپرستی رامین میلانی 1394
/ 0 نظر / 70 بازدید